Zoznam príslušných správ katastra

Zákonom č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli s účinnosťou od 01.01.2013 zrušené katastrálne úrady. Pôsobnosť katastrálnych úradov prešla týmto zákonom na Správy katastra v sídlach krajov.

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€