Výstavba nových bytov na Slovensku sa spomalila

Výstavba nových bytov sa spomalila.

V 2. štvrťroku 2014 sa začalo stavať 4 198 bytov. V porovnaní s 2. štvrťrokom 2013 sa ich počet znížil o 14,6 %. Vývoj ovplyvnil najmä pokles počtu začatých bytov v súkromnom sektore o 14,4 % na 4 133 bytov. Naopak, celkový počet dokončených bytov vzrástol o 10 % na 3 278 bytov v dôsledku rastu v súkromnom sektore o 11,6 %. Najviac bytov dokončili v Bratislavskom (28,9 %) a Žilinskom kraji (14,1 %), najmenej v Banskobystrickom kraji (4,3 %). Počet dokončených bytov medziročne vzrástol vo väčšine krajov, relatívne najviac v Žilinskom kraji o 37 %. Klesol len v Prešovskom (o 23,9 %) a v Trnavskom kraji (o 17,2 %).


K 30. júnu 2014 bolo rozostavaných 62 597 bytov. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2013 sa ich počet znížil o 0,5 %, pričom v rodinných domoch klesol o 2,4 % na 40 934 bytov. Vo verejnom sektore sa počet rozostavaných bytov znížil o 18,4 % na 2 569 bytov, v súkromnom sektore vzrástol o 0,4 % na 60 028. V priebehu 1. polroka 2014 sa začala výstavba 7 876 bytov a dokončilo sa 6 470 bytov. V porovnaní s 1. polrokom 2013 sa zvýšil počet začatých bytov o 5,5 % a počet dokončených bytov o 3,2 %.

 

zdroj: Štatistický úrad SR

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€