Unicredit bank pomáha mladým.

Pri hypoúvere pre mladých Unicredit bank akceptuje aj príjem ručiteľa. Príjem ručiteľa nemusí splniť zákonom stanovené vekové a príjmové kritériá pre štátny príspevok pre mladých. Unicredit bank tak pomáha posilniť bonitu mladého žiadateľa, ktorý môže do úveru vstúpiť s ručiteľom s príjmom - rodič alebo súrodenec.

 
Platí tu však, že do dovřšenia 65 rokov ručiteľa musí uplynúť aspoň 1/2 splatnosti úveru. Takýto hypoúver pre mladých je možné použiť na nasledovné účely:
Nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo jej časti, taktiež výstavba alebo zmena dokončených stavieb určených na bývanie, alebo údržba tuzemských nehnuteľností na bývanie.
 
Úver nie je možné použiť na splatenie iného úveru. Ak by ste mali záujem o využite takejto podpory neváhajte nás kontaktovať. Stačí kliknúť tu.
Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€