Druhy poskytovaných hypoúverov

Druhy hypoúverov Účel použitia Doba splatnosti
Hypoúver klasik

nadobudnutie, výstavba, zmena alebo údržba tuzemskej nehnuteľnosti. Splatenie skôr poskytnutých úverov

4 – 30 rokov

Hypoúver pre mladých

nadobudnutie, výstavba, zmena alebo údržba tuzemskej nehnuteľnosti

4 – 30 rokov

Hypoúver Invest

nadobudnutie, výstavba, zmena alebo údržba tuzemskej nehnuteľnosti. Splatenie skôr poskytnutých úverov

1 – 30 rokov

Free hypoúver

na čokoľvek

1 – 20 rokov

Hypoúver klasik:

Kto môže požiadať: občan SR vo veku od 18 do 65 rokov alebo občan členského štátu EÚ vo veku od 18 do 65 rokov s pobytom na území SR (nevyžaduje sa trvalý pobyt).

Minimálny mesačný príjem: viac ako 280 eur.

Výška hypotéky: minimálne vo výške 3300 eur, maximálne do 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti, poskytuje sa aj vo výške presahujúcej 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti, ale len v kombinácii so špeciálnym spotrebným úverom.

Doba splácania: 4 až 30 rokov.

Účel využitia: nadobudnutie, výstavba, zmena alebo údržba nehnuteľnosti, ale aj kombinácia týchto účelov. Splatenie skôr poskytnutých úverov.

Zabezpečenie hypotéky: zriadením záložného práva v prospech banky na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na SR.

Hypoúver pre mladých:

Kto môže požiadať: občan SR s trvalým pobytom na území SR vo veku od 18 do 35 rokov. V prípade, ak sú žiadateľmi manželia, tak musia túto podmienku splniť obaja. 

Osobitné podmienky: 

  • priemerný mesačný hrubý príjem žiadateľa nesmie byť vyšší ako 1,3 násobok priemernej hrubej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za dva kvartály späť (výšku priemernej mzdy určuje Štatistický úrad SR), v prípade manželov nesmie ich spoločný príjem presahovať 2,6 násobok priemernej hrubej mesačnej mzdy za dva kvartály späť;
  • nárok na štátny príspevok pre mladých si žiadateľ uplatňuje u hypotekárnej banky na základe žiadosti, ktorú jej predloží;
  • výška štátneho príspevku predstavuje 3 %: 2 % poskytuje štát, 1 % banka. O túto hodnotu sa znižujú úroky, ktoré je následne klient povinný platiť. Štátny príspevok sa poskytuje len po dobu prvých 5 rokov splácania úveru. Rovnako platí obmedzenie, že štátny príspevok sa poskytuje len zo sumy 50 000 eur poskytnutého úveru.

Výška úveru: minimálna výška je 5000 eur. Štátny príspevok pre mladých sa poskytuje maximálne zo sumy 50 000 eur.

Doba splácania: 4 – 30 rokov.

Účel využitia: nadobudnutie, výstavba, zmena alebo údržba nehnuteľnosti, ale aj kombinácia týchto účelov.

Zabezpečenie hypotéky: zriadením záložného práva na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území SR vo vlastníctve žiadateľa alebo tretej osoby.

Hypoúver Invest:

Kto môže požiadať: občan SR vo veku od 18 do 65 rokov alebo občan členského štátu EÚ vo veku od 18 do 65 rokov s pobytom na území SR (nevyžaduje sa trvalý pobyt).

Minimálny mesačný príjem: viac ako 280 eur.

Výška hypotéky: minimálne vo výške 3300 eur, maximálne do 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti (maximálne 270 000 eur), poskytuje sa aj vo výške presahujúcej 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti ale len v kombinácii so špeciálnym spotrebným úverom.

Doba splácania: 1 až 30 rokov.

Účel využitia: nadobudnutie, výstavba, zmena alebo údržba nehnuteľnosti, ale aj kombinácia týchto účelov. Splatenie skôr poskytnutých úverov. Tento úver možno použiť aj na nadobudnutie nehnuteľnosti v prihraničných oblastiach, ale len v prípade, ak je predmetom zabezpečenia skolaudovaná nehnuteľnosť na území SR.

Zabezpečenie hypotéky: zriadením záložného práva v prospech banky na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území SR.

Free hypoúver:

Kto môže požiadať: občan SR vo veku od 18 do 65 rokov alebo občan členského štátu EÚ vo veku od 18 do 65 rokov s pobytom na území SR (nevyžaduje sa trvalý pobyt).

Minimálny mesačný príjem: viac ako 280 eur.

Výška hypotéky: minimálne vo výške 3300 eur, maximálne do 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Doba splácania: 1 až 20 rokov.

Účel využitia: na čokoľvek.

Zabezpečenie hypotéky: zriadením záložného práva v prospech banky na skolaudovanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území SR.

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€