Druhy poskytovaných hypoték

Druh hypotéky Účel použitia Doba splatnosti
Hypotéka TB

kúpa alebo výstavba nehnuteľnosti, rekonštrukcia aj modernizácia nehnuteľnosti

4 - 30 rokov

Hypotéka TB so štátnym príspevkom pre mladých

kúpa alebo výstavba nehnuteľnosti, rekonštrukcia aj modernizácia nehnuteľnosti – pre žiadateľov do 35 rokov

4 - 30 rokov

Refinančná hypotéka TB

výmena starej hypotéky s balíkom benefitov, náklady na predčasné splatenie zaplatí banka za vás

 

Americká hypotéka TB

na čokoľvek, ale je potrebné zabezpečenie nehnuteľnosťou určenou na bývanie

4 - 20 rokov

Americká hypotéka TB bez dokladovania príjmu

na čokoľvek, ale je potrebné zabezpečenie nehnuteľnosťou určenou na bývanie

4 - 20 rokov

Hypotéka TB:

Kto môže požiadať: občan SR starší ako 18 rokov alebo cudzí štátny príslušník s pobytom na území SR starší ako 18 rokov.

Minimálna výška dokladovaného čistého príjmu: 350 eur

Výška hypotéky: minimálna výška je 10 000 eur, maximálne sa poskytuje do 100 % hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Doba splácania: 4 – 30 rokov.

Účel využitia: kúpa alebo výstavba nehnuteľnosti, rekonštrukcia aj modernizácia nehnuteľnosti, či kombinácia týchto účelov. Časť možno použiť aj bez uvedenia účelu alebo na zaplatenie poplatkov spojených s poskytnutím hypotéky (poplatok za spracovanie úveru a ohodnotenie bytu prostredníctvom TB).

Zabezpečenie hypotéky: hypotéka je zabezpečená záložným právom na nehnuteľnosti určenej na bývanie.

Hypotéka TB so štátnym príspevkom pre mladých:

Kto môže požiadať: občan SR alebo cudzí štátny príslušník s pobytom na území SR vo veku od 18 do 35 rokov. V prípade, ak sú žiadateľmi manželia, tak musia túto podmienku splniť obaja. 

Minimálna výška dokladovaného čistého príjmu: 350 eur

Osobitné podmienky: 

  • s dokladovaním hrubého príjmu za predchádzajúci kalendárny rok (rok 2016), maximálne vo výške 1 227,20 eur
  • nárok na štátny príspevok pre mladých si žiadateľ uplatňuje u hypotekárnej banky na základe žiadosti, ktorú jej predloží;
  • výška štátneho príspevku predstavuje 3 %, 2 % poskytuje štát, 1 % banka. O túto hodnotu sa znižujú úroky, ktoré je následne klient povinný platiť. Štátny príspevok sa poskytuje len po dobu prvých 5 rokov splácania úveru. Rovnako platí obmedzenie, že štátny príspevok sa poskytuje len zo sumy 50 000 eur poskytnutého úveru.

Výška hypotéky: úver do výšky 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti, v prípade záujmu o financovanie do 90% hodnoty založenej nehnuteľnosti je možná kombinácia s HypotékouTB,

Doba splácania: 4 – 30 rokov.

Účel využitia: kúpa alebo výstavba nehnuteľnosti, rekonštrukcia aj modernizácia nehnuteľnosti, či kombinácia týchto účelov. Časť možno použiť aj na zaplatenie poplatkov spojených s poskytnutím hypotéky (poplatok za spracovanie úveru a ohodnotenie bytu prostredníctvom TB).

Zabezpečenie hypotéky: hypotéka je zabezpečená záložným právom na nehnuteľnosti určenej na bývanie.

Americká hypotéka TB:

Kto môže požiadať: občan SR starší ako 18 rokov alebo cudzí štátny príslušník s pobytom na území SR starší ako 18 rokov.

Minimálna výška dokladovaného čistého príjmu: 400 eur

Výška hypotéky: minimálna výška je 10 000 eur, maximálne sa poskytuje vo výške 80 % hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Doba splácania: maximálne 20 rokov.

Účel využitia: na čokoľvek, časť možno použiť aj na zaplatenie poplatkov spojených s poskytnutím hypotéky (poplatok za spracovanie úveru a ohodnotenie bytu prostredníctvom TB).

Zabezpečenie hypotéky: hypotéka je zabezpečená záložným právom na nehnuteľnosti určenej na bývanie.

Americká hypotéka TB bez dokladovania príjmu:

Kto môže požiadať: občan SR alebo cudzí štátny príslušník s trvalým pobytom na území SR vo veku od 18 rokov.

Výška hypotéky: minimálna výška je 15 000 eur, maximálne sa poskytuje vo výške 80 % hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Doba splácania: maximálne 20 rokov.

Účel využitia: na čokoľvek, časť možno použiť aj na zaplatenie poplatkov spojených s poskytnutím hypotéky (poplatok za spracovanie úveru a ohodnotenie bytu prostredníctvom TB).

Zabezpečenie hypotéky: hypotéka je zabezpečená záložným právom na nehnuteľnosti určenej na bývanie.

 

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€