Správa katastra pre hl. mesto SR Bratislavu

Kontaktné údaje                            Úradné hodiny
Ružová dolina 27  
821 09 Bratislava Pondelok 8:00 - 15:00
Tel:+4212 2081 6800 Utorok 8:00 - 15:00
Fax:+4212 2081 6640 Streda 8:00 - 17:00
email: skba@skgeodesy.sk   Štvrtok 8:00 - 15:00
Riaditeľ: Ing. Michal Valluš   Piatok 8:00 - 14:00

Správy katastra:

  • Správa katastra Malacky
  • Správa katastra Pezinok
  • Správa katastra Senec
Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€