Prehľad základných poplatkov

Prijatie žiadosti 0 eur

Vstupný poplatok (poplatok za poskytnutie úveru)

Od 199 do 999 eur, podľa výšky úveru.

Poplatok za vedenie úverového účtu

0 eur

Poplatok za zmenu v úverovej zmluve

149 eur

Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako predmetu zabezpečenia

149 eur

Poplatok za expresné spracovanie žiadosti o úver

-

Poplatok za predčasnú splátku úveru k termínu obnovy fixácie úrokovej sadzby

0 eur

Poplatok za predčasnú splátku úveru mimo termínu obnovy fixácie úrokovej sadzby

5 % z výšky mimoriadnej splátky x počet rokov do skončenia Doby fixácie 

Výška hodnoty mimoriadnej splátky v % bez poplatku/ročne

20 %

 

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€