Druhy poskytovaných hypoték

Druhy úverov Účel použitia Doba splatnosti úveru
Úver na bývanie

nadobudnutie, výstavba, zmena alebo údržba tuzemskej nehnuteľnosti

10 – 30 rokov

Úver na bývanie na vyplatenie úveru z inej banky

splatenie skôr poskytnutých úverov

10 – 30 rokov

Hypotekárny úver pre mladých

nadobudnutie, výstavba, zmena alebo údržba tuzemskej nehnuteľnosti

4 – 30 rokov

Úver na bývanie:

Kto môže požiadať: občan SR vo veku od 18 do 65 rokov alebo občan členského štátu EÚ vo veku od 18 do 65 rokov s pobytom na území SR (nevyžaduje sa trvalý pobyt).

Výška hypotéky: minimálne vo výške 7000 eur, poskytuje sa aj vo výške presahujúcej 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Doba splácania: 4 až 30 rokov.

Účel využitia: nadobudnutie, výstavba, zmena alebo údržba nehnuteľnosti ale aj kombinácia týchto účelov.

Zabezpečenie hypotéky: zriadením záložného práva v prospech banky na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území SR.

Úver na bývanie na vyplatenie úveru z inej banky:

Kto môže požiadať: občan SR vo veku od 18 do 65 rokov alebo občan členského štátu EÚ vo veku od 18 do 65 rokov s pobytom na území SR (nevyžaduje sa trvalý pobyt).

Výška hypotéky: minimálne vo výške 7000 eur, poskytuje sa aj vo výške presahujúcej 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Doba splácania: 4 až 30 rokov.

Účel využitia: splatenie skôr poskytnutého úveru z inej banky.

Zabezpečenie hypotéky: zriadením záložného práva v prospech banky na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území SR.

Hypotekárny úver pre mladých

Kto môže požiadať: občan SR s trvalým pobytom na území SR vo veku od 18 do 35 rokov. V prípade, ak sú žiadateľmi manželia, tak musia túto podmienku splniť obaja. 

Osobitné podmienky

  • priemerný mesačný hrubý príjem žiadateľa nesmie byť vyšší ako 1,3 násobok priemernej hrubej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za dva kvartály späť (výšku priemernej mzdy určuje Štatistický úrad SR), v prípade manželov nesmie ich spoločný príjem presahovať 2,6 násobok priemernej hrubej mesačnej mzdy za dva kvartály späť;
  • nárok na štátny príspevok pre mladých si žiadateľ uplatňuje u hypotekárnej banky na základe žiadosti, ktorú jej predloží;
  • výška štátneho príspevku predstavuje 3 %: 2 % poskytuje štát, 1 % banka. O túto hodnotu sa znižujú úroky, ktoré je následne klient povinný platiť. Štátny príspevok sa poskytuje len po dobu prvých 5 rokov splácania úveru. Rovnako platí obmedzenie, že štátny príspevok sa poskytuje len zo sumy 50 000 eur poskytnutého úveru.

Výška úveru: minimálna výška je 7000 eur. Štátny príspevok pre mladých sa poskytuje maximálne zo sumy 50 000 eur.

Doba splácania: 4 – 30 rokov.

Účel využitia: nadobudnutie, výstavba, zmena alebo údržba nehnuteľnosti, ale aj kombinácia týchto účelov.

Zabezpečenie hypotéky: zriadením záložného práva na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na SR vo vlastníctve žiadateľa alebo tretej osoby.

 

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€