Druhy poskytovaných hypotekárnych úverov

Druhy hypotekárnych úverov Účel použitia Doba splácania
Hypotekárny úver

Kúpa, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Rovnako možno použiť aj na splatenie skôr poskytnutého úveru použitého na vyššie uvedené účely, ktorý môže ale nemusí byť hypotekárnym úverom.

4 - 30 rokov
Hypotekárny úver so štátnym príspevkom pre mladých

Kúpa, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti.

4 - 30 rokov

Hypotekárny úver:

Kto môže požiadať: občan SR alebo cudzí štátny príslušník s pobytom na území SR starší ako 18 rokov.

Výška hypotéky:  minimálna výška je 3500 eur, maximálna je 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Doba splácania: 4 – 30 rokov.

Účel využitia: kúpa, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Rovnako možno použiť aj na splatenie skôr poskytnutého úveru použitého na vyššie uvedené účely, ktorý môže, ale nemusí byť hypotekárnym úverom.

Zabezpečenie hypotéky: zriadením záložného práva v prospech banky na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území SR vo vlastníctve žiadateľa alebo tretej osoby.

Hypotekárny úver so štátnym príspevkom pre mladých: 

Kto môže požiadať: občan SR alebo cudzí štátny príslušník s pobytom na území SR vo veku od 18 do 35 rokov. V prípade, ak sú žiadateľmi manželia, tak musia túto podmienku splniť obaja. 

Osobitné podmienky:

  • priemerný mesačný hrubý príjem žiadateľa nesmie byť vyšší ako 1,3 násobok priemernej hrubej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za dva kvartály späť (výšku priemernej mzdy určuje Štatistický úrad SR), v prípade manželov nesmie ich spoločný príjem presahovať 2,6 násobok priemernej hrubej mesačnej mzdy za dva kvartály späť;
  • nárok na štátny príspevok pre mladých si žiadateľ uplatňuje u hypotekárnej banky na základe žiadosti, ktorú jej predloží;
  • výška štátneho príspevku predstavuje 3 %: 2 % poskytuje štát, 1 % banka. O túto hodnotu sa znižujú úroky, ktoré je následne klient povinný platiť. Štátny príspevok sa poskytuje len po dobu prvých 5 rokov splácania úveru. Rovnako platí obmedzenie, že štátny príspevok sa poskytuje len zo sumy 50 000 eur poskytnutého úveru.

Výška úveru: minimálna výška je 3500 eur, maximálne sa úver poskytuje do výšky 70 % založenej nehnuteľnosti. Štátny príspevok pre mladých sa poskytuje maximálne zo sumy 50 000 eur.

Doba splácania: 4 – 30 rokov.

Účel využitia: kúpa, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti.

Zabezpečenie hypotéky: zriadením záložného práva na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území SR vo vlastníctve žiadateľa alebo tretej osoby.

 

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€