Novelou zákona o bankách boli od 10.6.2013 zrušené poplatky za správu a vedenie úverových účtov.

Novelou zákona o bankách boli od 10.6.2013 zrušené poplatky za správu a vedenie úverových účtov. Výnimkou zostávajú prípady, kedy je vedenie úverového účtu dôležité pre obidve zmluvné strany, napríklad pri bežných účtoch.

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€