Refinancovanie hypotéky

Refinancovanie – podstatou refinancovania je získanie nového úveru na splatenie staršieho úveru za výhodnejších podmienok.

Chcete pomôcť pri výbere tej najlepšej možnosti refinancovať? Stačí vyplniť tento krátky dotazník a my sa postaráme o ostatné 

Kedy sa oplatí refinancovať – Jednoduché pravidlo hovorí, že ak je nová úroková vyššia ako 0,35% oproti tej ktorú máte aktuálne, stojí za to refinancovať.  Samozrejme najlepšie obdobie je v čase keď vám končí fixácia.

Porovnajte si aktuálne urokové sadzby všetkých bánk s tou vašou aktuálnou. 

Kedy je možné refinancovať:

 1. okamžite – viažu sa na to ale pokuty - poplatky podľa cenníka poplatkov.
 2. k výročiu fixácie úrokovej sadzby – cenníkové poplatky tu klient neplatí.

Výhody refinancovania:

 1. v mnohých bankách sa nevyžaduje preukázanie výšky príjmu,
 2. lepšia úroková sadzba vzhľadom na pomer: hodnota úveru/hodnota nehnuteľnosti,
 3. možnosť určiť si inú výšku splátky ako pri starom úvere,
 4. na vybavenie úveru na refinancovanie postačuje minimum dokladov (pôvodná úverová zmluva, zmluva o zriadení záložného práva, znalecký posudok na nehnuteľnosť), 
 5. veľa bánk umožňuje požičať si viac peňazí ako je potrebné na splatenie starého úveru, možno ich použiť napríklad na zariadenie domácnosti alebo na iný účel.

Na čo si treba dať pozor:

 1. na výšku poplatkov, ktoré s refinancovaním súvisia (napríklad poplatok za nový znalecký posudok). Klient si musí zrátať, či sa mu refinancovanie v celkovom súčte oplatí,
 2. zo starej banky si treba vyžiadať súhlas s predčasným splatením úveru a súhlas s uvedením novej banky ako druhého záložného veriteľa na liste vlastníctva k založenej nehnuteľnosti.

Postup pri refinancovaní:

V prvom kroku sa klient v banke, v ktorej má hypotéku:

 • informuje najprv o podmienkach predčasného splatenia úveru, výške úveru, poplatkoch súvisiacich s predčasným splatením úveru.
 • vyžiada si súhlas tejto banky s predčasným splatením úveru a súhlas s uvedením novej banky ako druhého záložného veriteľa na liste vlastníctva k založenej nehnuteľnosti. 

Ďalej klient požiada novú banku o poskytnutie úveru. Na tento účel potrebuje:

 • pôvodnú úverovú zmluvu,
 • zmluvu o zriadení záložného práva,
 • znalecký posudok na nehnuteľnosť.

Tento úver sa použije na splatenie pôvodného úveru v inej banke. Tu je potrebné podať návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností v prospech druhej banky. Po tomto zápise prevedie nová banka peniaze na úverový účet klienta v pôvodnej banke. Po splatení pôvodnej hypotéky vydá pôvodná banka súhlas s tým, aby bola ako záložný veriteľ vymazaná z LV. Tento súhlas je potrebné doručiť správe katastra, ktorá vedie kataster nehnuteľností. Výpis z LV, v ktorom je ako jediný záložný veriteľ nová banka, treba následne predložiť tejto banke v ňou stanovenom termíne. Po splnení týchto podmienok klient spláca úver poskytnutý novou bankou.

Nestačia tieto informácie? Napíšte nášmu poradcovi Vašu konrétnu otázku

Chcete pomôcť pri výbere tej najlepšej možnosti refinancovať? stačí vyplniť tento krátky dotazník a my sa postaráme o ostatné 

 

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€