Druhy poskytovaných hypoték

Druh hypotéky Účel použitia Doba splatnosti
Hypotéka

nadobudnutie, výstavba, zmena alebo údržba tuzemskej nehnuteľnosti

11 - 40 rokov
Hypotéka na splatenie starých úverov

splatenie skôr poskytnutých úverov

11 - 40 rokov
Hypotéka pre mladých

nadobudnutie, výstavba, zmena alebo údržba tuzemskej nehnuteľnosti

4 - 30 rokov

Hypotéka:

Kto môže požiadať: občan SR s trvalým pobytom na území SR vo veku od 18 do 65 rokov alebo občan členského štátu EÚ vo veku od 18 do 65 rokov s pobytom na území SR (nevyžaduje sa trvalý pobyt).

Výška hypotéky: minimálne vo výške 5000 eur, maximálne až do 100 % hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Doba splácania: 11 až 40 rokov.

Účel využitia: nadobudnutie, výstavba, zmena alebo údržba nehnuteľnosti, ale aj kombinácia týchto účelov.

Zabezpečenie hypotéky: zriadením záložného práva v prospech banky na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území SR.

Hypotéka na splatenie starých úverov:

Kto môže požiadať: občan SR s trvalým pobytom na území SR vo veku od 18 do 65 rokov alebo občan členského štátu EÚ vo veku od 18 do 65 rokov s pobytom na území SR (nevyžaduje sa trvalý pobyt).

Výška hypotéky: minimálne vo výške 5000 eur, maximálne až do 80 % hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Doba splácania: 11 až 40 rokov.

Účel využitia: splatenie skôr poskytnutých úverov.

Zabezpečenie hypotéky: zriadením záložného práva v prospech banky na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na SR.

Hypotéka pre mladých:

Kto môže požiadať: občan SR s trvalým pobytom na území SR vo veku od 18 do 35 rokov. V prípade, ak sú žiadateľmi manželia, tak musia túto podmienku splniť obaja. 

Osobitné podmienky:

  • priemerný mesačný hrubý príjem žiadateľa nesmie byť vyšší ako 1,3 násobok priemernej hrubej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za dva kvartály späť (výšku priemernej mzdy určuje Štatistický úrad SR), v prípade manželov nesmie ich spoločný príjem presahovať 2,6 násobok priemernej hrubej mesačnej mzdy za dva kvartály späť;
  • nárok na štátny príspevok pre mladých si žiadateľ uplatňuje u hypotekárnej banky na základe žiadosti, ktorú jej predloží;
  • výška štátneho príspevku predstavuje 3 %: 2 % poskytuje štát, 1 % banka. O túto hodnotu sa znižujú úroky, ktoré je následne klient povinný platiť. Štátny príspevok sa poskytuje len po dobu prvých 5 rokov splácania úveru. Rovnako platí obmedzenie, že štátny príspevok sa poskytuje len zo sumy 50 000 eur poskytnutého úveru.

Výška úveru: minimálna výška je 5000 eur, maximálne sa úver poskytuje do výšky 70 % založenej nehnuteľnosti (maximálne do 49 790,88 eur). Štátny príspevok pre mladých sa poskytuje maximálne zo sumy 50 000 eur.

Doba splácania: 4 – 30 rokov.

Účel využitia: nadobudnutie, výstavba, zmena alebo údržba nehnuteľnosti ale aj kombinácia týchto účelov.

Zabezpečenie hypotéky: zriadením záložného práva na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území SR vo vlastníctve žiadateľa alebo tretej osoby.

 

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€