Poistenie

Každá banka ponúka k hypotéke aj poistenie. Nie vždy je to ale najlacnejšie a preto je dobré overiť si konkurenčné ponuky iných poisťovní ako tej s ktorou spolupracuje banka. Ak chcete pomôcť s poistením radi vám pomôžeme. Stačí vyplniť tento krátky dotazník.

Ponúkame rýchly prehľad typov poistenia, z ktorých len prvé je vždy povinné. 

Poistenie nehnuteľnosti

Uzavretie poistenia nehnuteľnosti je nevyhnutnou podmienkou pre získanie hypotéky alebo úveru na bývanie. Ďalej banky vždy požadujú vinkuláciu plnenia z tohto poistenia vo svoj prospech. Vinkulácia predstavuje viazanie poistného plnenia na tretiu osobu (v tomto prípade banku) počas trvania zmluvy (od poskytnutia hypotéky až po jej splatenie). Takto sa banky chránia pred nepredvídateľnými udalosťami, ktoré nejakým spôsobom poškodili nehnuteľnosť, ktorá je predmetom zabezpečenia hypotéky alebo úveru na bývanie, teda je na nej zriadené záložné právo v prospech banky. 

Vo všeobecnosti sa odporúča, aby výška poistného krytia v prípade nepredvídateľnej udalosti bola aspoň vo výške poskytnutej hypotéky alebo úveru na bývanie. Pri výbere poistenia nehnuteľnosti v jednotlivých poisťovniach je dôležité porovnať si najmä udalosti, na ktoré sa poistné krytie vzťahuje, keďže rozsah týchto udalostí sa v rámci jednotlivých poistných produktov líši.

Poistenie schopnosti splácať úver

Podstatou tohto poistenia je ochrana v prípadoch nepredvídateľných udalostí, ktoré majú vplyv na schopnosť klienta splácať úver. V prípade niektorej z udalostí, na ktoré sa vzťahuje poistné krytie, je potom poisťovňa povinná splatiť zvyšnú hodnotu hypotéky alebo úveru na bývanie (napríklad v prípade smrti) alebo po určitú dobu uhrádzať zvyšné splátky namiesto klienta (napríklad v prípade straty zamestnania).

Jednotlivé poisťovne poskytujú zvyčajne viacero súborov poistenia schopnosti splácať úver. Tieto súbory sa líšia podľa rozsahu životných udalostí a situácií, ktoré zahŕňajú a pri ktorých poskytujú poistné krytie.

Uzavretie poistenia schopnosti splácať úver nie je povinnou podmienkou pre poskytnutie hypotéky alebo úveru na bývanie.

Životné poistenie

Uzavretie životného poistenia nie je zvyčajne nevyhnutnou podmienkou pre poskytnutie hypotéky. Banky zvyknú vyžadovať uzavretie životného poistenia z dôvodu veku žiadateľa alebo doby splácania úveru. V prípade, ak banka vyžaduje vinkuláciu poistného plnenia zo životného poistenia, tak vinkulovaná suma by mala byť aspoň vo výške poskytnutej hypotéky.

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti nie je podmienkou pre poskytnutie hypotéky. Jeho účelom je poskytnutie poistnej ochrany, najčastejšie v prípadoch poškodenia alebo krádeže zariadenia domu/ bytu.

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€