Prehľad základných poplatkov

Prijatie žiadosti

0 eur

Vstupný poplatok (poplatok za poskytnutie úveru)

0,80 % z výšky poskytovaného úveru, minimálne 200 eur

Poplatok za vedenie úverového účtu

0 eur

Poplatok za zmenu v úverovej zmluve

65 eur

Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako predmetu zabezpečenia

150 eur

Poplatok za expresné spracovanie žiadosti o úver

-

Poplatok za predčasnú splátku úveru k termínu obnovy fixácie úrokovej sadzby

0 eur

Poplatok za predčasnú splátku úveru mimo termínu obnovy fixácie úrokovej sadzby

5 % z predčasne splatenej sumy, minimálne 166 eur

Výška hodnoty mimoriadnej splátky v % bez poplatku/ročne

20 % bilančného zostatku úveru podľa stavu k 01.01. príslušného kalendárneho roka

 

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€