Prehľad základných poplatkov

Prijatie žiadosti 0 eur

Vstupný poplatok (poplatok za poskytnutie úveru)

Jednorázové čerpanie - 0,70 % z výšky úveru, minimálne 330 eur.

Postupné čerpanie – 0,90 % z výšky úveru, minimálne 350 eur.


Poplatok za vedenie úverového účtu

0 eur

Poplatok za zmenu v úverovej zmluve

150 eur

Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako predmetu zabezpečenia

150 eur

Poplatok za expresné spracovanie žiadosti o úver

-

Poplatok za predčasnú splátku úveru k termínu obnovy fixácie úrokovej sadzby

0 eur

Poplatok za predčasnú splátku úveru mimo termínu obnovy fixácie úrokovej sadzby

Maximálne 4 % z výšky splátky

Výška hodnoty mimoriadnej splátky v % bez poplatku/ročne

20 %

 

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€