Druhy poskytovaných úverov

Druh úveru Účel použitia Doba splatnosti
Úver na prefinancovanie bývania nadobudnutie, výstavba, zmena ale údržba tuzemskej nehnuteľnosti 3 - 25 rokov
Spotrebný bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou na čokoľvek  3 - 20 rokov

Úver na prefinancovanie bývania:

Kto môže požiadať: občan SR vo veku od 18 do 65 rokov alebo cudzinec vo veku od 18 do 65 rokov s pobytom na území SR (nevyžaduje sa trvalý pobyt).

Výška úveru: minimálne vo výške 1500 eur, maximálna výška závisí od schopnosti žiadateľa splácať úver a od hodnoty založenej nehnuteľnosti, poskytuje sa maximálne do výšky 75 % hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Doba splácania: 3 až 25 rokov.

Účel využitia: nadobudnutie, výstavba, zmena alebo údržba tuzemskej nehnuteľnosti.

Zabezpečenie úveru: zriadením záložného práva v prospech banky na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území SR.

Spotrebný bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou:

Kto môže požiadať: občan SR vo veku od 18 do 65 rokov alebo cudzinec vo veku od 18 do 65 rokov s pobytom na území SR (nevyžaduje sa trvalý pobyt).

Výška úveru: minimálne vo výške 1500 eur, maximálna výška závisí od schopnosti žiadateľa splácať úver a od hodnoty založenej nehnuteľnosti, poskytuje sa maximálne do výšky 75 % hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Doba splácania: 3 až 20 rokov.

Účel využitia: na čokoľvek.

Zabezpečenie úveru: zriadením záložného práva v prospech banky na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území SR.

 

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€