Prehľad základných poplatkov

Prijatie žiadosti

0 eur

Vstupný poplatok (poplatok za poskytnutie úveru)    

0 eur

Poplatok za vedenie úverového účtu

0 eur

Poplatok za zmenu v úverovej zmluve

Zmena osobných údajov – 0 eur

Zmena iných údajov – 49,79 eur

Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako predmetu zabezpečenia

99,58 eur

Poplatok za expresné spracovanie žiadosti o úver

-

Poplatok za predčasnú splátku úveru k termínu obnovy fixácie úrokovej sadzby

0 eur

Poplatok za predčasnú splátku úveru mimo termínu obnovy fixácie úrokovej sadzby

  • V prípade, ak ide o splatenie úveru pri zmene úrokovej sadzby alebo pri uplynutí doby fixácie úrokovej sadzby, je takéto predčasné splatenie úveru bezplatné.
  • V prípade, ak bola zmluva o poskytnutí úveru uzavretá po 15.04.2009 a úver je predčasne splatený do troch rokov od uzatvorenia zmluvy, tak s týmto predčasným splatením úveru sa spája poplatok vo výške 3 % z predčasne splatenej sumy. 
  • Ak ide o predčasné splatenie spotrebiteľského úveru s fixnou úrokovou sadzbou (celkové) do troch rokov od podpisu úverovej zmluvy uzavretej po 1.7.2010 a úver bol predčasne splatení viac ako jeden rok pred dohodnutým dátumom splatenie, je klient povinný zaplatiť poplatok vo výške 1 % z predčasne splatenej sumy. Ak je rovnaký úver predčasne splatený menej ako rok pred dohodnutým dátumom splatnosti, tak je klient povinný zaplatiť poplatok vo výške 0,50 % z predčasne splatenej sumy.
  • Predčasné splatenie spotrebiteľského úveru s variabilnou úrokovou sadzbou (celkové i čiastočné) uzavretého po 1.7.2010 je bezplatné.
  • V každom prípade sa však predčasné splatenie úveru viaže na súhlas banky a za jeho vydanie si banka účtuje poplatok 33,19 eur.

Výška hodnoty mimoriadnej splátky v % bez poplatku/ročne

99,90 %

 

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€