Predčasné splatenie a odklad splátok

Predčasné splatenie:

mBANK poskytuje možnosti predčasného splatenia poskytnutého úveru, ktoré sa jednotlivo líšia. 

  • V prípade, ak ide o splatenie úveru pri zmene úrokovej sadzby alebo pri uplynutí doby fixácie úrokovej sadzby, je takéto predčasné splatenie úveru bezplatné. 
  • V prípade, ak bola zmluva o poskytnutí úveru uzavretá po 15.04.2009 a úver je predčasne splatený do troch rokov od uzatvorenia zmluvy, tak s týmto predčasným splatením úveru sa spája poplatok vo výške 3 % z predčasne splatenej sumy. 
  • Ak ide o predčasné splatenie spotrebiteľského úveru s fixnou úrokovou sadzbou (celkové) do troch rokov od podpisu úverovej zmluvy uzavretej po 1.7.2010 a úver bol predčasne splatení viac ako jeden rok pred dohodnutým dátumom splatenie, je klient povinný zaplatiť poplatok vo výške 1 % z predčasne splatenej sumy. Ak je rovnaký úver predčasne splatený menej ako rok pred dohodnutým dátumom splatnosti, tak je klient povinný zaplatiť poplatok vo výške 0,50 % z predčasne splatenej sumy.
  • Predčasné splatenie spotrebiteľského úveru s variabilnou úrokovou sadzbou (celkové i čiastočné) uzavretého po 1.7.2010 je bezplatné.
  • V každom prípade sa však predčasné splatenie úveru viaže na súhlas banky a za jeho vydanie si banka účtuje poplatok 33,19 eur.

Možnosť odkladu splátok úveru:

  • v prípade straty zamestnania alebo choroby trvajúcej 1 mesiac a dlhšie klient môže požiadať o odklad pravidelných mesačných splátok;
  • o odklad splátok môžete požiadať v čase trvania hypotéky celkom 2 x a to na obdobie od 1 do 9 mesiacov pri každej žiadosti;
  • počas doby odložených splátok hradíte iba úroky, po ukončení dôjde k rozloženiu vyššie odloženej istiny do zostávajúcich mesačných splátok;
  • pri podaní žiadosti nesmiete byť v oneskorení splácania úveru.

V prípade, ak je odklad splátok mHypotéky schválený, podpisuje sa dodatok k zmluve. Tento úkon je spoplatnený sumou 49,79 €.

 

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€