Doplnkové služby

V prípade uzavretia poistenia úveru „Finančná istota“ poskytuje mBANK zľavu z úrokovej sadzby pri mHypotéke vo výške 0,25 %.


Pri uzavretí poistenia bývania môže klient získať zľavu z úrokovej sadzby vo výške 15 %.

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€