Kataster

Na čerpanie hypotéky po podpise zmlúv ešte banka vyžaduje potvrdený návrh na vklad záložného práva k nehnuteľnosti príslušným katastrom nehnuteľností.  vzor návrhu na vklad do katastra nehnuteľností),

Zápis záložného práva

Na príslušnej správe katastra musíte podať:

  • 2 krát návrh na vklad záložného práva k nehnuteľnosti 
  • Kópia zmluvy o zriadení záložného práva,
  • Správny poplatok 66 eur  (správa katastra vykoná vklad do 30 dní)

​alebo

  • Správny poplatok 265,50 eur za podanie urýchleného návrhu na vklad záložného práva  (správa katastra vykoná vklad do 15 dní),

Tip pre vás ako ušetriť čas a peniaze

 

 

Správa katastra potvrdí prijatie návrhu na vklad na tomto návrhu vyznačením dátumu a času jeho podania.

Zoznam jednotlivých správ katastra nájdete tu.

Aktuálny stav katastrálneho konania nájdete na 

http://www.katasterportal.sk/kapor/informacieKKFormInit.do.

Ak návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky, správa katastra vydá do 30 ( 15 ) dní rozhodnutie, ktorým vklad povolí. 

Rozhodnutie správy katastra nadobúda právoplatnosť dňom jeho vydania. 

 

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€