Prehľad základných poplatkov

Prijatie žiadosti   

0 eur

Vstupný poplatok (poplatok za poskytnutie úveru) 

0,80 % z poskytnutej výšky úveru, minimálne 200 a maximálne 1000 eur

Poplatok za vedenie úverového účtu   

0 eur

Poplatok za zmenu v úverovej zmluve    

150 eur - zmeny so schvaľovaním

110 eur - zmeny bez schvaľovania

Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako predmetu zabezpečenia    

150 eur

Poplatok za expresné spracovanie žiadosti o úver   

0 eur

Poplatok za predčasnú splátku úveru k termínu obnovy fixácie úrokovej sadzby    

0 eur

Poplatok za predčasnú splátku úveru mimo termínu obnovy fixácie úrokovej sadzby    

5 % z predčasne splatenej sumy, minimálne 166 eur

Výška hodnoty mimoriadnej splátky v % bez poplatku/ročne    

20 % z celkovej výšky úveru

 

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€