Druhy poskytovaných hypoték

Druhy hypoték Účel použitia Doba splatnosti
Hypotéka na bývanie

Väčšia investícia do kúpy, výstavby, rekonštrukcie alebo modernizácie nehnuteľnosti    

Maximálne 30 rokov
Hypotéka na refinancovanie

Pri refinancovaní už poskytnutej hypotéky alebo aj iných úverov od inej banky

Maximálne 30 rokov

Bezúčelová hypotéka

Na čokoľvek, ale potrebné je zabezpečenie nehnuteľnosťou

Maximálne 20 rokov

Hypotéka na bývanie:

Kto môže požiadať: občan SR alebo cudzí štátny príslušník s pobytom na území SR vo veku od 18 do 65 rokov. 

Výška hypotéky: minimálna výška je 6 600 eur, maximálna výška závisí od žiadateľovej bonity a hodnoty založenej nehnuteľnosti. Pri bytoch poskytuje VÚB banka úvery až do 100 % hodnoty založenej nehnuteľnosti, pri domoch poskytuje VÚB banka úvery do výšky 90 % ich hodnoty.

Doba splácania: minimálna lehota splácania sú 4 roky a maximálna 30 rokov.

Účel využitia: účelom použitia flexihypotéky je zabezpečenie nového bývania.

Zabezpečenie hypotéky: hypotéka je zabezpečená nehnuteľnosťou  (rodinný dom alebo byt), ktorá sa nachádza na území SR. 

Hypotéka na refinancovanie:

Účelom tejto hypotéky je získanie prostriedkov pre vyplatenie inej hypotéky napr. kvôli nespokojnosti s jej podmienkami. Na jej poskytnutie sa vyžadujú doklady totožnosti, pôvodná úverová zmluva a znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti.

Kto môže požiadať: občan SR alebo cudzí štátny príslušník s pobytom na území SR vo veku od 18 do 65 rokov.

Výška hypotéky: minimálne 6 600 eur, maximálna výška závisí od hodnoty založenej nehnuteľnosti a bonity žiadateľa

Doba splácania: minimálna doba sú 4 roky a maximálna 30 rokov.

Účel využitia: účelom tejto hypotéky je splatenie inej hypotéky.

Zabezpečenie bezúčelovej hypotéky: hypotéka ja zabezpečená založenou nehnuteľnosťou.

Bezúčelová hypotéka:

Kto môže požiadať: občan SR alebo cudzí štátny príslušník s pobytom na území SR starší ako 18 rokov. 

Výška bezúčelovej hypotéky: minimálna výška je 6600 eur, maximálna 166 000 eur (určenie výšky však závisí od žiadateľovej bonity a hodnoty založenej nehnuteľnosti)

Doba splácania: minimálna lehota splácania je 1 rok a maximálna 20 rokov.

Účel využitia: použitie poskytnutých prostriedkov nie je viazané na žiadny účel, teda netreba ho ani dokladovať.

Zabezpečenie bezúčelovej hypotéky: hypotéka je zabezpečená existujúcou dokončenou nehnuteľnosťou  (rodinný dom alebo byt), ktorá sa nachádza na území SR. Vyžaduje sa, aby táto nehnuteľnosť bola dokončená a zapísaná v liste vlastníctva. Rovnako musí byť poistená pre prípad poškodenia alebo zničenia a plnenie z poistky musí byť vinkulované v prospech banky.

 

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€