Hypotekárne banky

Hypotekárnymi bankami sa rozumejú banky, ktorým bola Národnou bankou Slovenska udelená špeciálna licencia na vykonávanie hypotekárnych obchodov. Na udelenie tejto licencie je nevyhnutné podať žiadosť Národnej banke Slovenska a splniť podmienky stanovené zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách.

Banky, ktoré touto licenciou nedisponujú, poskytujú spotrebné úvery zabezpečené nehnuteľnosťou.V praxi predstavujú oba typy úverov to isté. 

Aké sú aktuálne úrokové sadzby jednotlivých bánk sa dozviete tu.

V súčasnosti eviduje Národná banka Slovenska osem hypotekárnych bánk:

Banky, bez licencie NBS, ktoré poskytujú spotrebné úvery zabezpečené nehnuteľnosťou.

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€