Hypotéka pre mladých bude od októbra prístupnejšia

Hranica príjmu pre dotovanú hypotéku sa od októbra zvýši

Bratislava, 3. septembra 2014

Hranica príjmu pre žiadateľa o zvýhodnenú hypotéku pre mladých do 35 rokov sa od októbra zvýši o takmer 50 eur. Nárok na úrokové zvýhodnenie budú mať tí, ktorí vlani zarábali v priemere až 1 114,10 eur v hrubom.
 

Štatistický úrad 3.septembra 2014 zverejnil údaj o priemernej hrubej mzde v národnom hospodárstve za druhý štvrťrok, ktorá dosiahla 857 eur, vďaka čomu sa príjmová hranica na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých od októbra zvyšuje zo súčasných 1 067,30 eur na 1 114,10 eur (1,3-násobok priemernej mzdy). Nová príjmová hranica bude platiť do konca roka, od januára by potom mohla opäť mierne klesnúť.

V prípade manželov a partnerov platí dvojnásobná suma (2 228,20 eur), ktorá sa porovnáva voči spoločnému priemernému príjmu. Ak je napríklad jeden z partnerov na rodičovskej dovolenke s nulovým príjmom, priemerná mzda toho druhého za predchádzajúci rok tak môže dosahovať až dvojnásobok príjmovej hranice pre jednotlivca.

Úrokové zvýhodnenie platí na prvých päť rokov od poskytnutia hypotéky a jeho výšku stanovuje zákon o štátnom rozpočte na každý kalendárny rok individuálne. Jeho aktuálna výška je 3% (2% dotuje štát, 1% banka). Dotáciu k úrokovej sadzbe je možné získať najviac na sumu 50 000 eur a zároveň maximálne na sumu zodpovedajúcu 70% z hodnoty nehnuteľnosti. Časť úveru presahujúca niektorú z týchto hraníc sa úročí štandardnou úrokovou sadzbou.

Hypotéka pre mladých je limitovaná výškou 50.000 €. pri splatnosti na 30 rokov môžete tak mesačne ušetriť viac ako 80 €. Za päť rokov fixácie to potom znamená viac ako 5.000€

Okrem finančnej úspory umožňuje hypotéka pre mladých znížiť splátky na polovicu alebo odložiť splátky istiny po dobu dvoch rokov pri narodení dieťaťa. Výhodou dotovanej hypotéky je aj to, že akúkoľvek jej časť možno kedykoľvek počas prvých piatich rokov splatiť bez poplatku.

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€