Predčasné splatenie a odklad splátok

Predčasné splatenie hypotekárneho úveru je možné viacerými spôsobmi.

  • ČSOB poskytuje viacero možností vykonania mimoriadnych splátok.
  • Raz ročne umožňuje klientom vykonať mimoriadnu splátku hypotéky vo výške 20 % zostávajúcej hodnoty úveru, ktorú má klient splatiť.
  • V prípade prekročenia tejto 20 % hranice alebo v prípade ďalšej mimoriadnej splátky je klient povinný zaplatiť poplatok za mimoriadnu splátku vo výške 5 % z objemu mimoriadne splátky, resp. zo sumy, o ktorú prekročil 20 % hranicu. 
  • Celý úver je možné bezplatne predčasne splatiť  v čase obnovy fixácie úrokovej sadzby, čo závisí od dĺžky, počas ktorej je úroková sadzba fixovaná.
  • V prípade, ak je to 1 rok, klient tak môže vykonať každý rok, ak je doba fixácie 5 rokov, tak raz za 5 rokov. Podmienkou takéhoto predčasného splatenia je podanie žiadosti v lehote určenej bankou.
  • Popri tom umožňuje klientom prostredníctvom aplikácie SmartBanking vykonať raz mesačne mimoriadnu splátku vo výške maximálne 1,5 % zostávajúcej hodnoty úveru, ktorú má klient splatiť. 

Odklad splátok sa vždy robí na základe vzájomnej dohody formou dodatku k úverovej zmluve. Poplatok za odklad splátok v ČSOB je 150 eur.

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€