Druhy poskytovaných hypoték

Druh hypotéky Účel použitia Doba splatnosti
Hypotéka

kúpa, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti

4 - 30 rokov
Bezúčelová hypotéka

na čokoľvek, vyžaduje sa zabezpečenie nehnuteľnosťou

3 - 30 rokov 
Kombinovaná hypotéka

40 % úveru na čokoľvek a 60 % úveru na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti

4 - 30 rokov
Hypotéka pre mladých

kúpa, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti

4 - 30 rokov
Hypotéka na splatenie úverov

splatenie existujúcich úverov z iných bánk, zo stavebných sporiteľní, z leasingových spoločností, z nebankových inštitúcií

4 - 30 rokov

Hypotéka:

Kto môže požiadať: občan SR alebo cudzí štátny príslušník s pobytom na území SR starší ako 18 rokov.

Výška hypotéky: minimálne 4 500 eur, maximálne až do 100 % hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Doba splácania: 4 – 30 rokov.

Účel využitia: kúpa, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti.

Zabezpečenie hypotéky: zriadením záložného práva v prospech banky na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na SR.

Bezúčelová hypotéka:

Kto môže požiadať: občan SR alebo cudzí štátny príslušník s pobytom na území SR starší ako 18 rokov.

Výška hypotéky: minimálne 4 500 eur a maximálne 165 000 eur

Doba splácania: 3 – 30 rokov 

Účel využitia: na čokoľvek.

Zabezpečenie hypotéky: zriadením záložného práva v prospech banky na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na SR.

Kombinovaná hypotéka:

Kto môže požiadať: občan SR alebo cudzí štátny príslušník s pobytom na území SR starší ako 18 rokov.

Výška hypotéky: minimálne 4 500 eur, maximálne až do 100 % hodnoty založenej nehnuteľnosti: 40 % úveru možno použiť na čokoľvek, 60 % na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti.

Doba splácania: 4 – 30 rokov.

Účel využitia: 40 % úveru možno použiť na čokoľvek, 60 % na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti.

Zabezpečenie hypotéky: zriadením záložného práva na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na SR.

Hypotéka pre mladých:

Kto môže požiadať: občan SR alebo cudzí štátny príslušník s pobytom na území SR vo veku od 18 do 35 rokov. V prípade, ak sú žiadateľmi manželia, tak musia túto podmienku splniť obaja. 

Osobitné podmienky: 

  • priemerný mesačný hrubý príjem žiadateľa nesmie byť vyšší ako 1,3 násobok priemernej hrubej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za dva kvartály späť (výšku priemernej mzdy určuje Štatistický úrad SR), v prípade manželov nesmie ich spoločný príjem presahovať 2,6 násobok priemernej hrubej mesačnej mzdy za dva kvartály späť,;
  • nárok na štátny príspevok pre mladých si žiadateľ uplatňuje u hypotekárnej banky na základe žiadosti, ktorú jej predloží;
  • výška štátneho príspevku predstavuje 3 %: 2 % poskytuje štát, 1 % banka. O túto hodnotu sa znižujú úroky, ktoré je následne klient povinný platiť. Štátny príspevok sa poskytuje len po dobu prvých 5 rokov splácania úveru. Rovnako platí obmedzenie, že štátny príspevok sa poskytuje len zo sumy 50 000 eur poskytnutého úveru.

Doba splácania: 4 – 30 rokov.

Účel využitia: Kúpa, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti.

Zabezpečenie hypotéky: zriadením záložného práva na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území SR.

Hypotéka na splatenie úverov:

Kto môže požiadať: občan SR alebo cudzí štátny príslušník s pobytom na území SR starší ako 18 rokov.

Výška hypotéky: podľa výšky úveru, na splatenie, ktorého sa poskytuje, ďalej závisí od klientovej schopnosti splácať úver a od hodnoty založenej nehnuteľnosti. Minimálne 4 500 eur, maximálne 500 000 eur.

Doba splácania: 4 – 30 rokov.

Účel využitia: splatenie úverov z iných bánk, stavebných sporiteľní, leasingových spoločností a z nebankových inštitúcií.

Zabezpečenie hypotéky: zriadením záložného práva na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na SR.

 

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€