Výška poskytnutej hypotéky

Výška poskytnutej hypotéky závisí od:

  • hodnoty založenej nehnuteľnosti;
  • schopnosti žiadateľa splácať úver (bonita);
  • pomeru požadovanej výšky hypotéky a hodnoty nehnuteľnosti (tzv. LTV);
  • druhu hypotéky - či ide o účelovú alebo bezúčelovú hypotéku.

Čím väčšia je hodnota založenej nehnuteľnosti, tým väčšiu hypotéku môže žiadateľ aj dostať. Banky vždy poskytujú hypotéku maximálne do výšky hodnoty založenej nehnuteľnosti, teda LTV 100 %. Pri účelových hypotékach sa ich výška pohybuje od 70 do 100 % hodnoty založenej nehnuteľnosti. Výška bezúčelových hypoték sa pohybuje okolo 60 % hodnoty založenej nehnuteľnosti.

 

 

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€