Kto môže žiadať o hypotéku

Každý, kto chce požiadať o hypotéku, musí spĺňať nasledujúce podmienky:

  • musí ísť o fyzickú osobu, občana SR alebo aj cudzinca (niektoré banky vyžadujú trvalý pobyt na SR);
  • vek od 18 do 61 rokov;
  • na konci úverového vzťahu nesmie byť maximálny vek žiadateľa viac ako 65 rokov.

V niektorých prípadoch môžu byť vekové podmienky pri konkrétnych typoch úverov stanovené bankami odlišne.

V prípade ak ide o manželov, ktorí majú spoločný majetok, je podmienkou poskytnutia hypotéky spoločná žiadosť. Dôvodom je najmä predchádzanie problémom v prípade, keby manželia neplatili vo vopred určených splátkach a tiež uistenie sa, že obaja manželia vedia o poskytnutom úvere.

Vybavovať si prvú hypotéku je náročné. Počas jej vybavovania stratíte veľa času zisťovaním, aké rôzne podklady ste zabudli pripraviť. Ak si chcete toto trápenie ušetriť skúste nás požiadať o pomoc. Stačí vyplniť tento dotazník a my vám radi poradíme a dopomôžeme k tej správnej hypotéke.

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€