Druhy hypoték

Účelová hypotéka

Možno použiť len na účel priamo určený bankou, a to:

  • nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti (kúpa nehnuteľnosti alebo pozemku);
  • výstavba alebo zmena dokončenej stavby (rekonštrukcia alebo modernizácia stavby);
  • údržba tuzemskej nehnuteľnosti;
  • splatenie úveru použitého na predchádzajúce účely (bez ohľadu či tento úver bol alebo nebol hypotekárnym úverom);
  • rovnako môže byť hypotéka použitá aj na získanie vlastníckeho práva k podielu na nehnuteľnosti (napríklad vyplatenie druhého z manželov v prípade vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode alebo vyplatenie ostatných dedičov v rámci vysporiadania dedičského konania). 

Pri tomto druhu hypotekárneho úveru sa výška hypotéky zvykne pohybovať v rozmedzí od 50 do 100 % hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Bezúčelová hypotéka (tzv. americká hypotéka)

Možno použiť na akýkoľvek účel (napr. kúpa auta a iné)

Pri tomto druhu hypotéky banka neskúma resp. neviaže použitie poskytnutých peňažných prostriedkov len na konkrétny účel. Vyžaduje sa tu však tiež zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť a preukázanie schopnosti úver splácať. V porovnaní s účelovou hypotékou sú pri bezúčelovej hypotéke úrokové sadzby vyššie v priemere o cca 0,5 až 1 %. Rovnako aj výška bezúčelovej hypotéky zvykne byť nižšia než pri účelovej hypotéke – výška sa pohybuje okolo 60 % hodnoty založenej nehnuteľnosti. 

Aktuálne úrokové sadzby bezúčelovej hypotéky sa dozviete tu.

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€