Dĺžka splácania hypotéky

Dĺžka splácania hypotéky:

  • hypotekárny úver - 4 až 30 rokov;
  • spotrebiteľský úver zabezpečený nehnuteľnosťou - rôzna, nemusí sa pohybovať v hraniciach 4 až 30 rokov.

Dĺžka splácania hypotéky závisí od:

  • výšky poskytnutej hypotéky;
  • úrokovej sadzby;
  • schopnosti klienta splácať.

Vždy platí, že čím dlhšia doba splatnosti hypotéky sa stanoví, tým viac aj narastie suma, o ktorú žiadateľ poskytnutú hypotéku celkovo preplatí. Dobu splácania je možné na základe dohody s bankou meniť.

Pre lepšie priblíženie vplyvu doby splatnosti na celkovú sumu, ktorú klient za hypotéku zaplatí, uvádzame nasledujúce porovnanie.

Parametre úveru
Výška úveru 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €
Ročný počet splátok 12 12 12 12
Úroková sadzba 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 %
Doba splatnosti úveru 30 rokov 25 rokov 20 rokov 15 rokov
Výška mesačnej splátky 477,42 € 527,84 € 605,98 € 739,69 €
Celková výška úrokov 71 869,51 € 58 351,05 € 45 435,28 € 33 143,83 €
Celková suma, ktorú klient zaplatí 171 869,51 € 158 351,05 € 145 435,28 € 133 143,83 €

 

 
 
 
 

 

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€