Výber a podanie žiadosti na hypotéku

Tu si klient musí porovnať informácie poskytnuté jednotlivými bankami o podmienkach poskytnutia, čerpania a splácania hypotéky.

Pri výbere banky by sa mal klient zamerať najmä na:

  • výšku poplatkov spojených s vybavením hypotéky;
  • výšku úrokovej sadzby - tá hlavne ovyplyvňuje koľko v celkovo klient za hypotéku zaplatí;
  • výšku hypotéky, ktorú sú mu jednotlivé banky ochotné poskytnúť.
  • Súčasťou tohto procesu je aj určenie schopnosti žiadateľa splácať úver. Toto určenie je rozhodujúce pre samotné schválenie úveru a jednak aj pre určenie výšky úrokovej sadzby. Pri určení bonity banka vychádza z čistého príjmu žiadateľa, od ktorého odpočíta všetky jeho finančné výdavky.  Ďalej zohľadňuje aj skutočnosti ako napr. rodinný stav, počet detí, doba po akú je zamestnaný alebo vzdelanie.

Pomôžeme vám s výberom. Stačí, aby ste vyplnili tento dotazník.

 

Pred podaním žiadosti musí mať žiadateľ kompletné všetky potrebné doklady, ktoré od neho banka vyžaduje. Zoznam týchto dokladov obdrží klient pri návšteve jednotlivých bánk. Tieto doklady možno rozdeliť  do 4 skupín:

doklady totožnosti hlavne občiansky preukaz, ale banky môžu požadovať aj druhý doklad
doklady preukazujúce výšku príjmu napríklad potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa alebo daňové priznanie
dokumenty na určenie hodnoty zakladanej nehnuteľnosti najmä znalecký posudok
doklady preukazujúce účel čerpania hypotéky napríklad kúpna zmluva, zmluva o výstavbe, zmluva o dielo a iné

Porovnajte si aktuálne ponuky všetkých bánk

Ak nechcete chodiť po bankách a zisťovať si aký dostanete úrok a podmienky na hypotéku, nechajte nás poradiť vám. Stačí vyplniť tento dotazník a my vám radi pomôžeme.

 

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€