Schválenie žiadosti a podpis zmluvy o úvere

Po podaní žiadosti trvá schvaľovanie približne 5 pracovných dní, no niektoré banky poskytujú aj možnosť expresného posúdenia žiadosti do 48 hodín. V prípade schválenia žiadosti je klient vyzvaný k podpisu zmluvných dokumentov:

  • zmluvy o úvere;
  • záložnej zmluvy (ktorou sa zriaďuje záložné právo na nehnuteľnosť);
  • zmluvy o vedení účtu.

V tejto fáze je klient oboznámený aj so všeobecnými podmienkami poskytnutia a čerpania účtu. 

Na to, aby mohol klient úver čerpať, musia byť splnené ešte tieto hlavné podmienky:

  • zápis záložného práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností;
  • vinkulácia poistenia založenej nehnuteľnosti v prospech banky;
  • iné podľa konkrétnej zmluvy s bankou.
Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€