Čerpanie hypotéky a jej splácanie

Čerpanie úveru:

  • čerpaním úveru sa rozumie použitie poskytnutých finančných prostriedkov na účel dohodnutý v úverovej zmluve alebo, ak ide o bezúčelový úver, tak na čokoľvek;
  • vo väčšine bánk je doba čerpania úveru  6 mesiacov odo dňa podpisu žiadosti o úverovú zmluvu;
  • po vyčerpaní úveru je klient oboznámený bankou o ukončení čerpania úveru a o výške splátky.

Splácanie úveru:

  • po vyčerpaní úveru klient spláca úver v mesačných splátkach, ktorých výšku určuje úverová zmluva a dohodnutá úroková sadzba;
  • okrem pravidelných splátok umožňujú banky robiť bezplatné mimoriadne splátky, a to raz ročne a k výročiu fixácie úrokovej sadzby;
  • niektoré banky (mBANK, ČSOB, TATRA BANKA) poskytujú možnosť zrýchleného splácania, pri ktorom možno robiť malé splátky viackrát ročne. Výhodou tohto splácania je, že klient spláca len istinu a nie úrok, tým ušetrí a tiež sa mu skráti celková doba splácania hypotéky.

Mesačné splátky hypotéky sa skladajú z dvoch zložiek: istiny úveru a úroku. Zo začiatku splácania hypotéky platí klient v rámci splátok väčšiu časť úroku a menšiu časť istiny. Tento pomer sa približne po dvoch tretinách doby splatnosti vyrovná a ku koncu spláca klient väčšiu časť istiny a menšiu časť úveru. 

 

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€